Księgowość dla firm

Wyręczymy Państwa z wielu czynności administracyjno-biurowych i kontaktów z urzędami

DORADZTWO PODATKOWE

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych (oszczędności podatkowe), identyfikacja ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe.

Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości.

Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań.

Więcej informacji na podstronie o doradztwie podatkowym.

KSIĘGOWOŚĆ

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (biKancelaria podatkowo-księgowa z Warszawy oferuje kompleksową obsługę kadrową oraz płacową pracowników. Pomagamy też w wyborze optymalnych form zatrudniania. Zaufaj nam w obsłudze kadrowo – płacowej. Zapraszamy!lans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Więcej informacji na podstronie o usługach księgowych.

KADRY I PŁACE

Obsługa kadrowo-płacowa firm obejmuje:

  • prowadzenie obsługi kadrowej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,
  • prowadzenie obsługi płacowej (sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło itp.),
  • rozliczenia z ZUS i US,
  • doradztwo z zakresu obowiązków płatniczych PIT i ZUS,
  • doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia i wynagradzania kadr.

Więcej informacji na podstronie o obsłudze kadrowo-płacowej.

Szczegółowe warunki współpracy i koszty usług ustalane są indywidualnie z każdym klientem. Patrz – orientacyjny cennik usług oraz wzór umowy wraz z załącznikami.