Dd 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za podatek dochodowy za listopad

Od 2012 roku nie ma obowiązku zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad w terminie do 20 grudnia (dla podatników rozliczających się kwartalnie zaliczki za IV kwartał w wysokości zaliczki za III kwartał).

Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo – w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień (IV kwartał) 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku. Ponadto zaliczka ta będzie odzwierciedlać faktycznie uzyskane dochody. Przepisy obowiązujące do końca 2011 r. pozwalały na dokonywanie optymalizacji podatkowej na koniec roku stwarzając możliwość „przerzucenia” dochodów na ostatni okres roku (grudzień lub IV kwartał) i zapłatę podatku dopiero w marcu (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych) lub kwietniu (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych). Zasady te dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych według skali oraz opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Zmiana nie obejmuje natomiast tych wszystkich, którzy wybrali rozliczenia ryczałtem od