Wymiana towaru nabytego w ramach WNT

Czy zwrot wadliwego towaru sprzedawcy z terytorium UE (stanowiącego uprzednio WNT) w celu jego wymiany stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru (WDT), a ponowne otrzymanie (nowego lub naprawionego) towaru – wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT)? Odpowiedź: Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega…

przeglądaj

Dd 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za podatek dochodowy za listopad

Od 2012 roku nie ma obowiązku zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad w terminie do 20 grudnia (dla podatników rozliczających się kwartalnie zaliczki za IV kwartał w wysokości zaliczki za III kwartał). Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo – w terminie do 20…

przeglądaj