Porady

Wymiana towaru nabytego w ramach WNT

Czy zwrot wadliwego towaru sprzedawcy z terytorium UE (stanowiącego uprzednio WNT) w celu jego wymiany stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru (WDT), a ponowne otrzymanie (nowego lub naprawionego) towaru – wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT)?

przeglądaj

Od 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za podatek dochodowy za listopad

Od 2012 roku nie ma obowiązku zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy za listopad w terminie do 20 grudnia (dla podatników rozliczających się kwartalnie zaliczki za IV kwartał w wysokości zaliczki za III kwartał).

przeglądaj