Wymiana towaru nabytego w ramach WNT

Czy zwrot wadliwego towaru sprzedawcy z terytorium UE (stanowiącego uprzednio WNT) w celu jego wymiany stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru (WDT), a ponowne otrzymanie (nowego lub naprawionego) towaru – wewnątrzwspólnotowe nabycie (WNT)?

Odpowiedź:

Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zatem ustawodawca objął obowiązkiem podatkowym nie każde wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ale tylko wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem – opodatkowaniu VAT nie podlega ich nieodpłatne nabycie.

Zwrot towaru dokonany w celu wymiany na towar pełnowartościowy lub wykonania jego naprawy gwarancyjnej, nie jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu. Przemieszczenie towaru spowodowane koniecznością wymiany lub naprawy nie stanowi WDT, a otrzymanie ich z powrotem nie rodzi ponownego obowiązku rozpoznania WNT.